Diensten


 

Met TEAM42 haalt u gedreven professionals in huis, wel zo handig om uw doelen te bereiken.

Advies met oog voor architectuur – functionaliteit – budget – duurzaamheid.
 

Architectuur


Bouwtechnische planuitwerking


Project- en procesmanagement
Haalbaarheidsonderzoek
Opstellen programma van eisen
Bestemmingsplantoets
Massa studie
Bezonningsstudie
Bouwkundig ontwerp en advies
Bouwkundig tekenwerk, BIM
Bouwkundig tekenwerk, traditioneel
Aanvraag omgevingsvergunning
Ontwerp en advies diverse keurmerken (o.a. PKVW, GIW, Woonkeur, Toegankelijkheid)
Verkooptekeningen
Splitsingsakte tekeningen
Bouwbegeleiding en toezicht
NEN2580 metingen

Bouwregelgeving


Bouwbesluit toetsing/advies
Nieuwbouw, verbouw, rechtens verkregen niveau, gebruiksfuncties, functiegebieden, etc.........Geeft deze terminologie u op voorhand al de nodige kriebels? Wij helpen u graag verder met deze materie en adviseren oplossingsgericht. Bouwbesluit toetsingen zijn het meest krachtig wanneer al vroeg in het ontwerpproces een QuickScan wordt uitgevoerd. Eventuele knelpunten op gebied van bouwregelgeving zijn dan helder in kaart gebracht en onderbouwd met praktische oplossingen. Voor de aanvraag omgevingsvergunning (OLO) kan een rapportage Bouwbesluit worden opgesteld, waarin alle relevante berekeningen/toetsingen zijn opgenomen. Ieder project, groot of klein, heeft maatwerk nodig waarbij onze jarenlange ervaring een belangrijke rol kan spelen. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Samen bekijken we de mogelijkheden.

BouwbesluitOnline

Bouwfysica


Advies geluid (o.a. verkeerslawaai, interne geluidsoverdrachten, nagalm)
Bouwfysica vraagstukken
Installatie advies ontwerpfase

Brandveiligheid


Advisering/Toetsing Brandveiligheid
Brandcompartimentering
Gelijkwaardige oplossingen
Brandoverslagberekening
Op basis van simulatiesoftware conform NEN 6068 worden voor uw project brandoverslagberekeningen uitgevoerd. Uitkomst is een brandveiligheidsadvies, waarin wordt aangegeven welke brandwerende voorzieningen kunnen worden aangehouden om te voldoen aan de geldende bouwregelgeving.

Duurzaamheid


Advies Energieprestatie (EPG)
Ieder nieuw te bouwen gebouw dient te voldoen aan eisen t.a.v. energieprestatie. De mate van energiezuinigheid wordt aangeduid met de energieprestatie-coeffieciënt (EPC). Het bepalen van de EPC vindt plaats middels een EPG-berekening, conform NEN7120. Het opzetten en uitwerken van Energieconcepten geeft u een inzicht in de energetische mogelijkheden binnen uw plan.

EPC-eis

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Advies Nul-op-de-meter woningen
Advies Milieuprestatie (MPG)
Sinds 1 januari 2013 is een berekening milieuprestatie voor nieuwbouw woningen en nieuwbouw kantoren groter dan 100 m2 opgenomen in Bouwbesluit 2012. TEAM42 heeft geruime ervaring met het uitvoeren van deze berekening. Vanwege het feit dat in de bouwregelgeving (nog) geen prestatie-eis voor de hoogte van de uitkomst van de berekening is opgenomen, is het advies deze pas uit te voeren wanneer de betreffende gemeente daar om vraagt.
Advies/berekening GPR gebouw
PHPP-NL berekening (Passiefhuis)